Προδημοσίευση «e-λιανικό» για ESHOP [ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 5.000€]

Jan 11th 2021 7:23pm

Ανακοινώθηκε η Προδημοσίευση της νέας Δράσης «e-λιανικό» μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014 - 2020 [Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία].

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «e-λιανικό» ανέρχεται σε 80 εκατ. €  και αφορά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιλέξιμων επιχειρήσεων υπερβούν τη διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη, το ποσό των 80 εκατ. θα αυξηθεί για να καλυφθούν όλες οι Αιτήσεις.

 

Στόχος της Δράσης «e-λιανικό» 

Στόχος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων με ποσό έως 5.000 Ευρώ για την δημιουργία ή για την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Δικαιούχοι είναι όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα. Αναλυτικά οι βασικές προϋποθέσεις θα εξειδικευτούν στην Επίσημη Προκήρυξη του Προγράμματος, η οποία αναμένεται εντός του Ιανουαρίου 2021.

 

Βασικές Προϋποθέσεις για τις Επιχειρήσεις:

  • να διαθέτουν κύρια Δραστηριότητα στο ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί), εξαιρουμένων της αλιείας και της εμπορίας προϊόντων καπνού,
  • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα.

Τέλος να σημειωθεί ότι οι Επιδοτούμενες Δαπάνες θα πρέπει να έχουν εκ των προτέρων ολοκληρωθεί (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) από τις 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης.

 

Βασικές Προδιαγραφές για το ηλεκτρονικό κατάστημα (E-shop):

Η δημιουργία ή η αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών - mobile responsive ή dedicated mobile version,
- να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών,
- να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο του.
 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Eξυπηρετητές/ διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

Αλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/ αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)

Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/ αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

 

*Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

*Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες έχουν γίνει από 18η Μαρτίου 2020 και έπειτα.

 

Η Δράση «e-λιανικό» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Στόχος του νέου αυτού προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19). Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποφεύγεται ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και επιδιώκεται να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας.


Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@keh.gr).

Δελτίο Τύπου          Προδημοσίευση Πρόσκλησης

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Κάντε εγγραφή στο newsletter για Ενημέρωση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

Πιστοποιημένο Μέλος σε