company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Βιογραφικό


Νικόλαος Κίμων Κοτσυφός - Διευθύνων Εταίρος Κέντρου Επενδύσεων

Εκπαιδευτική/ Διδακτική Εμπειρία

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1981. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση το Μάρκετινγκ, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες.

Έχει διδάξει μαθήματα ειδικότητας Μάρκετινγκ σε σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας & Μάρκετινγκ, Οργάνωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ. Οι τομείς διδασκαλίας επικεντρώνονται στο Βιομηχανικό/ Β2Β Marketing, στη Διοίκηση Marketing, και στη Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις.

Από το 2007 έως και σήμερα ασχολείται δυναμικά και αδιαλείπτως με τη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εκπονήσεις Οικονομοτεχνικών Μελετών Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων, όπου εκτός από κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου, είναι Πιστοποιημένος Αξιολογητής του Αναπτυξιακού (Νέου Επενδυτικού) Νόμου.


Individual Skills

Ως οικονομολόγος-μελετητής έχει ειδικευτεί στην ένταξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα (Επιχορηγήσεις, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ, Αναπτυξιακός Νόμος κτλ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων.

Κατέχει άδεια Οικονομολόγου (Α.Μ. 0079182) & Λογιστή (Α.Α. 0061179), Μελετητικό Πτυχίο (Α.Μ. 22621) Κατηγορίας 3 (Οικονομικές Μελέτες) και Κατηγορίας 5 (Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας).

Είναι Πιστοποιημένος Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου/ Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), με μεγάλο αριθμό Αξιολογήσεων Έργων Πανελλαδικά.


Team Skills

Πλαισιωμένος από την κατάλληλη ομάδα υποστήριξης, είναι σε θέση να διενεργεί Μελέτες BPR (Business Process Reengineering) - Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών καθώς και εξατομικευμένες Κοστολογήσεις Επιχειρήσεων/ Φορέων. Έχοντας καταξιωμένους συνεργάτες στην ομάδα του, έχει ηγηθεί σε συνεργατικά σχήματα εκπόνησης Μελετών προς φορείς (Δήμους, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΚΕΚ), και στη σύνταξη Κλαδικών Ερευνών σε Ινστιτούτα (ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Συνομοσπονδίες κτλ.


Soft Skills

Ως σύμβουλος σταδιοδρομίας βοηθάει στον επαγγελματικό προσανατολισμό ανέργων (εξατομικευμένη κατεύθυνση σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας). Είναι πιστοποιημένος σύμβουλος στο μητρώο Εθελοντών Μεντόρων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EARLY WARNING EUROPE. Τέλος, έχει εκδώσει το βιβλίο «7 Συμβουλές Επιχειρηματικής "Αυτοβελτίωσης"», εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ (ISBN: 139786185093174), αποσπάσματα του οποίου υπάρχουν στο (www.7sea.gr ).

Έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία από περιπτώσεις που έχει εμπλακεί ως Σύμβουλος (Personal Consultant) καθώς και από προσωπικές επιχειρηματικές ενέργειες/ επενδυτικές κινήσεις. Πέραν τούτου, μελετάει και αντλεί γνώση συνεχώς από διεθνείς πηγές επιχειρηματικότητας ώστε να βρίσκεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στο προσκήνιο των εξελίξεων. Επιζητά τη διαρκή κατάρτιση και την ενδυνάμωση τόσο του ιδίου όσο και των εμπλεκόμενων μερών (συνεργάτες, πελάτες κτλ).


Λοιπά Εκπαιδευτικά Προσόντα

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων/ ημερίδων επιχειρηματικότητας και διοίκησης επιχειρήσεων/ μάρκετινγκ. Έχει λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό Επιμορφωτικών Συναντήσεων Πανευρωπαϊκών Φορέων (International Training Courses) σε χώρες όπως Γερμανία (Creative thinking - techniques for stimulating creativity, Linking creativeness and employability - Recognition of creativity in labour market), Πολωνία (Personal Development and Motivation, Coaching techniques, Team building), Πορτογαλία (Entrepreneur and Business building skills), Αίγυπτο (International cooperation, Entrepreneurial initiatives, Leadership), Τουρκία (Self-development and Project Management).

Τέλος, έχει λάβει μέρος σε εκπαιδεύσεις Πανεπιστήμιων της Αμερικής (Kellogg Northwestern University, Marketing Department) καθώς και την πλήρη εκπαίδευση της σχολής Richdad by Robert Kiyosaki.


Με γνώμονα την ηθική και την ακεραιότητα και με απώτερο στόχο την οικονομική άνεση, επιδιώκει την επίτευξη συνεχούς «επιχειρηματικής» εγρήγορσης.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of