company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

14.800 € (ΔΥΠΑ/ ΟΑΕΔ) για Έναρξη Επιχείρησης με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία [Β' κύκλος - 2023]

Feb 7th 2023 5:31pm

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και έως την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, θα διαρκέσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το Β' Κύκλο στο «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις ψηφιακή οικονομία, καθώς το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να αφορά σε αντικείμενο εργασιών που εμπίπτει στο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Μαρτίου 13 Μαρτίου 2023.

 

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

⬢ 1η δόση 4.000 €, μετά την έγκριση & έναρξη δραστηριότητας (ΔΟΥ).
⬢ 2η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την έναρξη.
⬢ 3η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του β' εξαμήνου από την έναρξη.

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ (Δ.ΥΠ.Α) που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

 

[Δείτε εδώ τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας από το γραφείο μας έως τώρα στο εν λόγω πρόγραμμα (Α' Κύκλος) €14.800 και εδώ (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) του έτους 2022]

 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων για το Πρόγραμμα της 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ με επιχορήγηση 20.000 € [97% επιτυχία] και για το Πρόγραμμα 1ης έναρξης με επιχορήγηση 12.000 € [94,5% επιτυχία].

Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Δ.ΥΠ.Α, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

⬢ Προδημοσίευση - Παλαιότερο Υλικό 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

Για να υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα ένας δικαιούχος θα πρέπει να πληροί καταρχήν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) κατά την αίτηση.
 • Να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (από ΟΑΕΔ).
 • Να μην έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ.
 • Να έχει ηλικία από 18 έως 29 ετών τόσο κατά την διαδικασία της αίτησης, όσο και πριν την έναρξη της Επιχείρησης.
  [Το αργότερο που μπορεί να κάνει Έναρξη της Επιχείρησης ένας Δικαιούχος είναι έως και μια ημέρα πριν κλείσει τα 30. Δηλαδή σε περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει γεννηθεί στις 10/6/1993, μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι θα κάνει έναρξη έως 09/06/2023 το αργότερο]
 • Να μην βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση, κατάριση.
  *Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

Εντάσσονται σχεδόν όλες οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά δεν εντάσσονται επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ), επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικού/ φορτηγού δημόσιας χρήσης (ταξί κτλ), Εποχικές εταιρείες (κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις), Franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης καθώς και τυχερά/ ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας, κα.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, (από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους) όπως επιτάσσουν οι απαιτήσεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» (Industry 4.0).

 

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

Το ποσό της ενίσχυσης είναι κατ' αποκοπή 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α).
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Στο πρόγραμμα δεν υπάρχει πλέον αντιστοίχηση δαπανών, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν. Ζητείται σύνοψη εσόδων - εξόδων μέσα από τις λογιστικές καταχωρήσεις της επιχείρησης για να αποδεικνύεται η ανάλωση της επιδότησης στις ανάγκες της επιχείρησης μέσα στο επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

 

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Οι αιτήσεις διαρκούν από τις 13/02/2023 έως 13 20/03/2023 χωρίς σειρά προτεραιότητας. Η βαθμολογία είναι συγκριτική, δηλαδή θα ενταχθούν οι αιτήσεις βάσει βαθμολογικής κατάταξης ξεκινώντας από τις υψηλότερες βαθμολογίες, έως εξάντλησης των κονδυλίων.

Η έναρξη της Επιχείρησης μπορεί να γίνει κατόπιν εγκρίσεως, έχοντας το περιθώριο 2 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης).

Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του α' κύκλου υπολείπονται του αριθμού των 1.500 και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της δράσης.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 2014-2020».

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ [ΟΑΕΔ]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΦΕΚ 

 

 

 

 

 

 


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of