company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα για την Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία (επιδότηση 10.000 ευρώ).

Jul 19th 2014 5:06pm

!Νέο: 19/7/2014

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης για 900 νέους επαγγελματίες μέσω ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία (επιδότηση 10.000 ευρώ).

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ 900 επιπλέον θέσεις για νέους ανέργους που θα προχωρήσουν στην ίδρυση επιχείρησης μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Οι υποβολές των αιτήσεων (business plan) θα γίνονται από τις 21 Ιουλίου έως τις 21 Αυγούστου 2014 με αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 900 επιπλέον νέους άνεργους (αρχικά είχαν ενταχθεί 2.000 υποψήφιοι) και επιδοτεί με 10.000 ΕΥΡΩ την πρώτη έναρξη επιχείρησης.

Το επιλέξιμο ηλικιακό όριο είναι από 18 έως 35 ετών, ενώ η έναρξη της επιχείρηση πρέπει να έχει γίνει από τις 16/12/2013 και έπειτα. Επιλέξιμοι είναι και οι άνεργοι που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν, να προχωρήσουν στη συνέχεια σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (εντός 2 μηνών από την έγκριση).

Στο εν λόγω πρόγραμμα εντάσσονται όλα σχεδόν τα είδη επιχειρήσεων (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) καθώς και όλες οι μορφές εταιρειών (εκτός από ΑΕ): ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να μην έχουν επιχορηγηθεί από αντίστοιχα προγράμματα επιχειρηματικότητας κατά το παρελθόν, ούτε να έχουν ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1.1.2005 έως 16.12.2013. Τέλος, εφόσον εγκριθούν, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) από αναγνωρισμένο αρμόδιο φορέα.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πριν την υποβολή της αίτησης:

1.  την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν την έναρξης της επιχείρησης)

2.  ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

3.  παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης ΟΑΕΔ

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός αφορά σε πάγιες δαπάνες της επιχείρησης (έως και για 12 μήνες). Ενδεικτικές δαπάνες που επιχορηγούνται περιλαμβάνουν Ενοίκιο, Νομική και λογιστική υποστήριξη, Λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, Τηλεφωνία, Ίντερνετ), Γραφική ύλη, Ασφαλιστικές εισφορές, Μισθολογικό και μη κόστος.

 Σημαντική Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρηματικά σχέδια με έμφαση στην καινοτόμα δραστηριότητα, δηλαδή στα σχέδια, όπου θα υπάρξει εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Τα ποσοστά επιτυχίας για το αντίστοιχο πρόγραμμα που προκηρύχθηκε στις 9/12/2013 ξεπέρασαν το 85% σε εγκρίσεις υποβεβλημένων αιτήσεων. Σε αντίστοιχα παλαιότερα προγράμματα (Γυναικεία/ Νεανική Επιχειρηματικότητα ΟΑΕΔ) τα αποτελέσματα ήταν 100% επιτυχή. Για Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στα τηλέφωνα 2810823002 και 2811754652 (info@keh.gr).

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις εγκύκλιος από τον ΟΑΕΔ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ &ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΕΚ .

 


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά παραδείγματα εγκεκριμένων έργων από το γραφείο μας στο εν λόγω πρόγραμμα://keh.gr/news/2/245):

 

1) Αντικείμενο: Ίδρυση ατομικής επιχείρησης για την παρασκευή διαφόρων σνακ, βασιζόμενων σε οικολογικές πρώτες ύλες και καφέ

Περιοχή: Αγίες Παρασκιές (Δήμος Αρχανών και Αστερουσίων)

 

2) Αντικείμενο: Ίδρυση ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών κοπής, διάτρησης, χάραξης, επικάλυψης ή κατεργασίας πλαστικών επιφανειών 

Περιοχή: Αμμουδάρα (Δήμος Μαλεβιζίου) 

 

3) Αντικείμενο: Ίδρυση ατομικής επιχείρησης  εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής και αθλητικών ειδών

Περιοχή: Ηράκλειο (Δήμος Ηρακλείου)

 

4) Αντικείμενο: Ίδρυση ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας την κατεργασία (ψήσιμο, άλεσμα κτλ) και πώληση καφέ σε χονδρικό και λιανικό επίπεδο.

Περιοχή: Αγία Βαρβάρα (Δήμος Γόρτυνας)

 

5) Αντικείμενο: Ίδρυση ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία σαπουνιών και λοιπών προϊόντων περιποίησης και καθαρισμού από βιολογικές πρώτες ύλες (ελαιόλαδο και αιθέρια έλαια).

Περιοχή: Αγγελιανά Ρεθύμνου 

 

6) Αντικείμενο: Ίδρυση ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας  την παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού σχεδιασμού και διακόσμησης εσωτερικών χώρων.

Περιοχή: Ηράκλειο (Δήμος Ηρακλείου)

 

7) Αντικείμενο:  Ίδρυση ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία ξύλινων γλυπτών και αντικειμένων.

Περιοχή: Στόλι Μονοφατσίου (Δήμος Γόρτυνας)

 

8) Αντικείμενο:  Ίδρυση ατομικής επιχείρησης λιανικού εμπορίου παραδοσιακών προϊόντων και τουριστικών ειδών  κρητικής παράδοσης

Περιοχή: Χερσόνησος (Δήμος Χερσονήσου)

 

9) Αντικείμενο: Ίδρυση ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων και διαφόρων ειδών λαϊκής τέχνης, τα οποία θα σχετίζονται με την κρητική παράδοση

Περιοχή:   Ανώπολη Πεδιάδος (Δήμος Χερσονήσου)

 

10) Aντικείμενο:  Επιδότηση νέας ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

Περιοχή: Ηράκλειο (Δήμος Ηρακλείου) 

 

11) Αντικείμενο: Ίδρυση ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού, εξειδικευμένου σε συσκευές πλοήγησης.

Περιοχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (Δήμος Ηρακλείου)

 

12) Αντικείμενο:  Ίδρυση ατομικής επιχείρησης παρασκευής και εμπορίας donuts

Περιοχή: Ηράκλειο (Δήμος Ηρακλείου)


 

Παλαιότερη Δημοσίευση (16/12/2013):

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» στο οποίο θα γίνονται υποβολές αιτήσεων από τις 30/12/2013. Το πρόγραμμα επιδοτεί με 10.000 ΕΥΡΩ για ένα έτος και απευθύνεται σε 2.000 νέους άνεργους, ηλικίας 18 έως 35 ετών, που έκαναν ή που θα κάνουν έναρξη επιχείρησης από τις 16/12/2013 και έπειτα. Επιλέξιμοι είναι και οι άνεργοι που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν, να προχωρήσουν στη συνέχεια σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (εντός 2 μηνών από την έγκριση).

Επιλέξιμα είναι όλα σχεδόν τα είδη επιχειρήσεων (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) καθώς και όλες οι μορφές εταιρειών (εκτός από ΑΕ): ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν επιχορηγηθεί από αντίστοιχα προγράμματα επιχειρηματικότητας κατά το παρελθόν, ούτε να έχουν ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1.1.2005 και έπειτα, ενώ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) από αναγνωρισμένο αρμόδιο φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πριν την υποβολή της αίτησης:

1)την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν την έναρξης της επιχείρησης)

2)ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

3)παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης ΟΑΕΔ

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός αφορά σε πάγιες δαπάνες της επιχείρησης (έως και για 12 μήνες). Ενδεικτικές δαπάνες που επιχορηγούνται περιλαμβάνουν Ενοίκιο, Νομική και λογιστική υποστήριξη, Λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, Τηλεφωνία, Ίντερνετ), Γραφική ύλη,  Αποσβέσεις παγίων, Ασφαλιστικές εισφορές, Μισθολογικό και μη κόστος.

Σημαντική Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρηματικά σχέδια με έμφαση στην καινοτόμα δραστηριότητα, δηλαδή στα σχέδια, όπου θα υπάρξει εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής. Ενδεικτικά παραδείγματα καινοτομίας αποτελούν τα εξής:

  • Νέες μέθοδοι στην παρασκευή προϊόντων/υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες
  • Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
  • Προϊόντα βιοτεχνολογίας
  • Τεχνολογίες αισθητήρων
  • Προϊόντα παροχής προστασίας στο χρήστη
  • Νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης
  • Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων
  • Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
  • Παροχή νέων εφαρμογών και προγραμμάτων πολυμέσων
  • Εφαρμογή τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Τα ποσοστά επιτυχίας για αντίστοιχα προγράμματα (Γυναικεία/ Νεανική Επιχειρηματικότητα ΟΑΕΔ) ήταν 100% επιτυχία (12 εγκεκριμένες προτάσεις). Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στα τηλέφωνα 2810823002 και 2811754652 (info@keh.gr).Πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of