company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τελευταίος Κύκλος (Γ’) Ενίσχυσης Πτυχιούχων για έναρξη επιχείρησης

Jun 8th 2017 6:00pm

Ξεκίνάει ο Γ’ Κύκλος στις 8 Νοεμβρίου 2017 για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Το Πρόγραμμα ενισχύει υπό σύσταση και υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις, που θα προχωρήσουν ή που έχουν ήδη προχωρήσει σε έναρξη εργασιών πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους (συνάφεια με τίτλο σπουδών).

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 100% για επενδυτικά έργα ύψους από 5.000 ΕΥΡΩ έως και 25.000 ΕΥΡΩ. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 13.12.2017 ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 80 εκ ευρώ.

Δικαιούχοι:

 • Φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και πτυχίο/ μεταπτυχιακό από ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ σχολή εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι έχουν προχωρήσει ήδη σε έναρξη εργασιών στο αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους (πτυχίο/ μεταπτυχιακό από ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ σχολή Εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
 • Σχήματα συνεργασίας των παραπάνω που θα δημιουργήσουν εταιρεία και θα διακόψουν την ατομική τους δραστηριότητα (στην περίπτωση αυτή αυξάνεται ο προϋπολογισμός).
 • Εντάσσονται επίσης για πρώτη φορά μισθωτοί που θα διακόψουν την εργασία τους (μετά την έγκριση) για να προχωρήσουν σε έναρξη επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να λειτουργούν την επιχείρηση αποκλειστικά με τις επιλέξιμες δραστηριότητες (συναφείς με το αντικείμενο σπουδών) για όσο διαρκέσει το επενδυτικό σχέδιο χρηματοδότησης. Η χρονική διάρκεια μπορεί να φθάσει έως και τα 2 έτη.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:

 • Από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για έναν δικαιούχο.
 • Από 5.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ, για δύο δικαιούχους (Σχήμα συνεργασίας).
 • Από 5.000 έως 50.000 για τρεις/ περισσότερους δικαιούχους (Σχήμα συνεργασίας).

Επιχορηγούμενες Δαπάνες: 

Οι Δαπάνες που επιδοτούνται (100%) ξεκινούν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Πρόγραμμα και περιλαμβάνουν:

 • Λειτουργικά κόστη (Ενοίκιο μίσθωσης ακινήτου, Λογαριασμοί ύδρευσης/ Ρεύματος/ Κινητής & Σταθερής τηλεφωνίας)
 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
 • Εξοπλισμός
 • Αναλώσιμα υλικά / Πρώτες Ύλες
 • Δαπάνες Προβολής – Προώθησης
 • Αμοιβή Συμβούλων / Λογιστή / Νομικών υπηρεσιών
 • Μισθολογικό Κόστος για μία θέση εργασίας

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 05.07.2017 και υλοποιείται σε τρείς περιόδους ως εξής: Από 5/7/2017 έως 9/8/2017 (α’ περίοδος), από 6/9/2017 έως 11/10/2017 (β’ περίοδος) και από 8/11/2017 έως 13/12/2017 (γ’ περίοδος). Στην παρούσα χρονική περίοδο αναμένεται η έναρξη της ΄γ περιόδου, η οποία λήγει στις 13/12/2017.

Ενδεικτικά έργα που εντάχθηκαν κατά τον Α’ κύκλο υποβολής (έτος 2016) του εν λόγω προγράμματος από το γραφείο μας αφορούν σε ειδικότητες / ατομικές επιχειρήσεις όπως:

 • αρχιτέκτονα (25.000 €)
 • λογιστή (25.000 €)
 • μηχανικό (25.000 €)
 • ιατρού (25.000 €)
 • διατροφολόγου (25.000 €)
 • δικηγορικού γραφείου (40.000 €)
 • γεωπόνος (25.000 €)

Στα πλαίσια του προγράμματος, το κέντρο επενδύσεων ηρακλείου παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810823002 & 2811754652, με email στο info@keh.gr ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας εδώ


Τέλος, αναμένεται να ξεκινήσουν 4 νέα προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 320 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Τα προγράμματα αφορούν στην αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων, στη στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων με το στοχευμένο πρόγραμμα «Επιχειρώ Έξω» αλλά και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίαςΠρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of