company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Aug 1st 2015 4:46pm

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και  Τουρισμού τέσσερις (4) προδημοσιεύσεις για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας. Αφορούν σε δράσεις επιχορήγησης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που έχουν συσταθεί πριν το 2014 ή σε ενίσχυση νέων / υπό σύσταση επιχειρήσεων. Οι προδημοσιεύσεις έχουν τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για χρονική περίοδο ενός μηνός, προκειμένου το αρμόδιο υπουργείο να συλλέξει απόψεις και παρατηρήσεις, με απώτερο στόχο την βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των δράσεων.

Οι προκηρύξεις αναμένεται να δημοσιοποιηθούν το Δεκέμβριο 2015, χωρίς αυτό να αποκλείει την προκήρυξη παράλληλα άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων, Αναπτυξιακού Νόμου, ή άλλων δράσεων από το ΕΣΠΑ ή από λοιπούς φορείς (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Συγκεκριμένα οι προδημοσιεύσεις που ανακοινώθηκαν, επισήμως από το Υπουργείο Οικονομίας, εντάσσονται στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και αφορούν στις εξής:

Δράσεις ενίσχυσης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων, με επιχορήγηση που κυμαίνεται από 40% έως 50% για δαπάνες εκσυγχρονισμού μιας επιχείρησης: κτηριακές εργασίες, αγορά νέου εξοπλισμού, δαπάνες προβολής και προώθησης, εξωστρέφειας, εξοικονόμηση ενέργειας, πιστοποιήσεις - αμοιβές τρίτων κτλ. Συγκεκριμένα οι εξής δύο: 

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές, προϋπολογισμού €130.000.000. Αφορά σε μικρομεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις (εκτός εστίαση, λιανικό εμπόριο και τουρισμό). Τα επενδυτικά έργα θα κυμαίνονται από €15.000 έως €200.000 και εκτιμάται η ένταξη περίπου 1800 επιχειρήσεων.
  • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού €50.000.000. Τα επενδυτικά έργα θα κυμαίνονται από €15.000 έως €150.000 ευρώ και εκτιμάται η ένταξη περίπου 700 επιχειρήσεων.

Δράσεις ενίσχυσης Νέων/ Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων, με επιχορήγηση 100% για συγκεκριμένου είδους επιχειρήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων θα ανακοινωθούν στην επίσημη προκήρυξη (αναμένεται το Δεκέμβρη). Εντάσσονται νέοι άνεργοι για ίδρυση επιχείρησης σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους, ή άνεργοι/ες βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Επιδοτούνται δαπάνες λειτουργικού κόστους (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, πάγιες δαπάνες, ΔΕΚΟ κτλ), παραγωγικός εξοπλισμός, προβολή και προώθηση, πρόσληψη υπαλλήλου, γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κτλ) καθώς και αμοιβές τρίτων. Οι δράσεις αυτές είναι:          

  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού €50.000.000, αναμένεται βοηθήσει 2200 πτυχιούχους για την πραγματοποίηση επενδύσεων προϋπολογισμού από €5.000 έως €25.000.
  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού €120.000.000, αφορά επενδυτικά έργα έως €60.000 και αναμένεται να ενταχθούν 2.500 επιχειρήσεις.

Τονίζεται ότι οι παραπάνω προδημοσιεύσεις δεν αποτελούν δέσμευση του Υπουργείου, και μόνο όταν ανακοινωθεί η επίσημη προκήρυξη θα γνωστοποιηθούν οι τελικοί όροι, οι ακριβείς προϋποθέσεις, οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς και η ακριβής διαδικασία ένταξης. Τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές στην παρούσα φάση είναι ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων (όταν ξεκινήσει) θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες και ότι στην αξιολόγηση (μοριοδότηση) των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Δεδομένο πρέπει να θεωρείται τέλος, το γεγονός, πως όσες δαπάνες πραγματοποιούνται πριν την υποβολή αιτήσεων, πιθανότατα καθίστανται ως μη επιλέξιμες.

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου, έχοντας υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία την ένταξη και υλοποίηση σε προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων (νέων, υφιστάμενων μικρομεσαίων), παρέχει δωρεάν ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση έναρξης υποβολής αιτήσεων, δίδεται επεξήγηση των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και των σημείων προσοχής. Εφόσον προκηρυχθεί επισήμως κάποιο από τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, δύναται να υπάρξει πλήρης και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στα τηλέφωνα 2810823002 και 2811754652 (info@keh.gr). 

Αναλυτικά οι προδημοσιεύσεις έχουν δημοσιευθεί στο blogΠρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of