company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προδημοσίευση Ενίσχυσης Ρευστότητας και Απασχόλησης (ΟΑΕΔ)

Oct 22nd 2015 11:59am

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η προδημοσίευση δύο νέων προγραμμάτων «Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της Απασχόλησης». Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων (www.oaed.gr) θα ξεκινήσει μετά την έκδοση της Δημόσιας Πρόσκλησης. Τα εν λόγω προγράμματα στοχεύουν στην ενίσχυση 12.700 ωφελουμένων, και θα αφορούν στα εξής:

Α) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών που δημιούργησαν θέσεις εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης.

Επιχορηγούνται όσες επιχειρήσεις δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας στο χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/8/2015. Οι κυριότερες προϋποθέσεις είναι η πρόσληψη να έχει γίνει σε εγγεγραμμένο άνεργο, μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/8/2015, ενώ παράλληλα να μην έχει μειωθεί ο αριθμός του προσωπικού της επιχείρησης, σε σχέση με αυτό που είχε το Δεκέμβριο του 2014. Δεν εντάσσονται οι θέσεις εργασίας που είχαν ήδη επιχορηγηθεί από άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης, ενώ εξαιρούνται ορισμένα είδη επιχειρήσεων (εποχικές επιχειρήσεις, γεωργικής παραγωγής, υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κτλ). 

Η επιδότηση ανέρχεται σε 18 ευρώ ημερησίως για την επιχείρηση, ενώ η διάρκεια είναι έως 11 μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 30/11/2015. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης είναι να διατηρηθεί το προσωπικό για άλλο τόσο χρόνο, όσο αυτό επιδοτήθηκε.

 

Β) Ειδικό πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης.

Επιχορηγούνται όσοι άνεργοι είχαν δημιουργήσει επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/8/2015, και εξακολουθούν να διατηρούν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Βασική προϋπόθεση είναι η έναρξη της δραστηριότητας να έχει πραγματοποιηθεί από 1/1/2014 έως 31/8/2015 και ο δικαιούχος να ήταν άνεργος κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε από την ημερομηνία έναρξης (εγγεγραμμένη ανεργία).

Στο εν λόγω πρόγραμμα εξαιρούνται επαγγέλματα όπως εποχικές και πλανόδιες επιχειρήσεις, συμβολαιογράφοι, φροντιστήρια, καντίνες, περίπτερα, νυχτερινά κέντρα, κυλικεία κα. Επίσης αποκλείονται όσοι είχαν ήδη ενταχθεί σε προγράμματα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Η επιδότηση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, και αφορά στην άμεση κάλυψη δαπανών όπως: ενοίκια, ρεύμα, τηλεφωνία, γραφική ύλη, αποσβέσεις εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές, κόστος προσωπικού κτλ. Η κύρια δέσμευση του προγράμματος είναι η διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης, για τουλάχιστον 12 μήνες, μετά την ημερομηνία έγκρισης.

 

Τα παραπάνω προγράμματα ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ με τη μορφή της «προδημοσίευσης», και αναμένεται σύντομα η έκδοση της ΚΥΑ (Κυβερνητική Υπουργική Απόφαση) ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί η Δημόσια Πρόσκληση και να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η σειρά προτεραιότητας κατά την υποβολή αιτήσεων, καθώς η αξιολόγηση θα είναι άμεση και μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου προϋπολογισμού.

Να σημειωθεί ότι προσφάτως ανακοινώθηκαν και από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 4 προδημοσιεύσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, των οποίων οι επίσημες προκηρύξεις (ΦΕΚ) αναμένονται το Δεκέμβριο 2015. Θα επιχορηγείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων. Ακόμα, έχει ανακοινωθεί η ψήφιση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου έως το τέλος του έτους, ο οποίος θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2015.

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου, έχοντας υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, παρέχει δωρεάν ενημέρωση καθώς και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε περίπτωση έναρξης υποβολής αιτήσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810823002 και 2811754652 (www.keh.gr).

Δείτε εδώ το σύντομο ενημερωτικό

Δείτε εδώ την προδημοσίευση από τον φορέα
Επίσης εδώ:

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/tokotsifi3/docs/prodhmosieyshteliko?e=18779022/30884370

 

 Πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of