company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδότηση Επιχειρήσεων [50% ] ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ [μέγιστο €20.000 ανά ΑΦΜ]

Apr 8th 2024 9:54pm

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Επιχειρώντας - Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας/ εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

Μέσω του Προγράμματος επιχορηγούνται επενδυτικά έργα με 50% για συνολικές δαπάνες έως 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ, για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. (Για τις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 40%, για επενδυτικά έργα έως 25.000 ευρώ).

Τι επιχορηγείται:

> Επιλέξιμες προς επιδότηση είναι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως:

 • Κλιματιστικά, Φωτισμός (Led και αυτοματισμοί).
 • Κτηριακά: Κουφώματα, Μόνωση, Θερμομόνωση, Σκίαση με θερμομόνωση.
 • Συστήματα θέρμανσης με χρήση Αντλιών Θερμότητας.
 • Συστήματα Ηλιακής Θέρμανσης.

> Επίσης επιχορηγούνται Συμπληρωματικές Υπηρεσίες ή Δαπάνες όπως:

 • Έξυπνοι Μετρητές (έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού).
 • Εργασίες Εγκατάστασης για τα παραπάνω (έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού).
 • Δαπάνη Συμβούλων για υποβολή της αίτησης (μέγιστο έως 300 ευρώ συν ΦΠΑ).
 • Έκδοση των 2 απαραίτητων ΠΕΑ (Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης) έως 400 ευρώ συν ΦΠΑ ανά ΠΕΑ.
  [Το ΠΕΑ απαιτείται σε περιπτώσεις δαπανών θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, φωτισμού, κτηριακών παρεμβάσεων, παραγωγή ΖΝΧ-Ζεστού Νερού Χρήσης].

> Τέλος επιχορηγούνται Δαπάνες Παραγωγικού Εξοπλισμού* όπως:

 • Φούρνοι - Κουζίνες
 • Ψυγεία - καταψύκτες
 • Πλυντήρια - στεγνωτήρια
 • Παραγωγικός Εξοπλισμός Επιχείρησης (πχ σκούπες σε εταιρίες καθαρισμού).
 • Έκδοση των 2 Ενεργειακών Ελέγχων από αρμόδιο Ενεργειακό Επιθεωρητή του ΥΠΕΝ, έως 500 ευρώ συν ΦΠΑ ανά Έλεγχο. (Είναι υποχρεωτικός σε περιπτώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σε βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες - logistics, οι οποίεςθα επιχορηγηθούν για Δαπάνες Παραγωγικού Εξοπλισμού.

[*Οι Δαπάνες Παραγωγικού Εξοπλισμού απαιτούν Ενεργειακό Έλεγχο καθώς δεν περιλαμβάνονται στο ΠΕΑ.]

Διάρκεια - Επιλεξιμότητα των Δαπανών:

Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες έχουν υλοποιηθεί από 21.02.2024 (ημερομηνία προκήρυξης της δράσης) έως και 6 μήνες μετά την Εγκριτική Απόφαση ενός Έργου.

Βασική Προϋπόθεση Ένταξης

Μέσω της επένδυσης πρέπει να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 30%, όπως θα προκύπτει από τη σύγκριση των δύο ΠΕΑ (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης).

Συγκεκριμένα από το 1ο ΠΕΑ που υποβάλλεται έως 15/5/2024 και πριν την έναρξη της επένδυσης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 30%, σε σχέση με το 2ο ΠΕΑ το οποίο υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της Επένδυσης.

Τα 2 ΠΕΑ διενεργούνται από διαφορετικούς ενεργειακούς επιθεωρητές/ ελεγκτές. 

Λοιπές Προϋποθέσεις

 • Επιλέξιμες είναι όσες οι επιχειρήσεις ιδρύθηκαν έως τις 31.12.2023 και διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

 • Σε περίπτωση που η επιχορήγηση αφορά σε μισθωμένο χώρο, απαιτείται και έγγραφη συναίνεση του Ιδιοκτήτη για τις επιχορηγούμενες παρεμβάσεις. 

 • Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση των ίδιων δαπανών από άλλο πρόγραμμα. 

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος Εξοικονομώ Επιχειρώντας «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις».

Υπάρχει σειρά προτεραιότητας καθώς εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Η καταληκτική ημερομηνία του Προγράμματος είναι στις 15 Μαΐου 2024 ή έως εξάντλησης των κονδυλίων της δράσης (105,6 εκ ευρώ).

 

Ι  ΦΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 21.2.2024  Ι

Ι  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  Ι

Ι  ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  Ι

Ι  Κατάλογος Ενεργειακών Ελεγκτών  Ι

Ι  Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Ι

 

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός 

✓ 3.000 επιχορηγούμενα επενδυτικά έργα

✓ 95,6% επιτυχία (εγκεκριμένες αιτήσεις)

✓ €120 εκ Κονδυλίων προς Επιχορήγηση

✓ 750 εγκεκριμένες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώντας «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι συνολικού ύψους 105,6 εκατ. ευρώ. Έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης – Ελλάδα 2.0. 

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των διαδικασιών τους σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ, η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σημειώνεται ότι στόχος του προγράμματος (του οποίου η τήρηση είναι αναγκαία) αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 30%.


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of