INFO@KEH.GR ·

Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων: 2 Νέα Προγράμματα

Jun 21st 2020 1:00pm

Δείτε εδώ το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης με 100% για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Περιφέρειας Κρήτης. Επιδοτείται αγορά Νέου Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για επενδυτικά έργα 5.000 έως 15.000 €.  


31/10/2018: Νέα Παράταση για το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα. Οι υποβολές συνεχίζονται έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018.

Ανακοινώθηκε Νέα Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράσης "Ψηφιακό Βήμα" μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00. 


Παράταση για το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα. Οι υποβολές συνεχίζονται έως 31 Οκτώβριου 2018 (χωρίς σειρά προτεραιότητας). 


Δόθηκε Παράταση για την επιδοτούμενη δράση «Ψηφιακό Βήμα» (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης - ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020). Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% για επενδυτικά σχέδια ύψους €5.000 έως €50.000 (καθαρή αξία), ενώ οι αιτήσεις διαρκούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2018. Επιλέξιμες για Αίτηση είναι όσες επιχειρήσεις λειτουργούν πάνω από 2 έτη και έχουν τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση από το 2015 έως σήμερα. 

Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής:
-Αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής (Υπολογιστές, Laptops, Εκτυπωτές, Scanner) και Λογισμικού. 
-Δημιουργία / Αναβάθμιση e-shop (τουλάχιστον σε 2 γλώσσες και Μobile responsive).
-Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης, τιμολόγησης, προγράμματα διαχείρισης crm, erp.
-Υπηρεσίες που αφορούν σε φιλοξενία (hosting, collocation), servers, σύνδεση στο διαδίκτυο κτλ.
-Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης.
-Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.
-Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
*Αναλυτικά οι δαπάνες περιγράφονται εδώ.

Σημαντικά Σημεία για την Υποβολή των Αιτήσεων (tips):
Η βαθμολογία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή ένταξη μιας επιχείρησης. Το καλύτερο δυνατό παράδειγμα βαθμολογίας (ενδεικτικά) επιτυγχάνεται από μια επιχείρηση με 3 κερδοφόρες χρήσεις (2015, 2016, 2017), που απασχόλησε το έτος 2017 πέντε άτομα (και άνω) πλήρους απασχόλησης, και η οποία δεν έχει ενταχθεί παλαιότερα σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακής Αναβάθμισης. Σε περίπτωση που αποδεικνύεται και η διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων για το 50% της επένδυσης (σε μέσο υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών ή σε μορφή εγκεκριμένου δανείου), τότε επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή βαθμολογία και αποτελεί την ιδανική περίπτωση (μέγιστες πιθανότητες ένταξης). 

Λοιπές Εκτιμήσεις σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα:

 • Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης (50 εκ. €) αναμένεται να αυξηθεί, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχα προγράμματα τα τελευταία έτη. 
 • Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Εάν δοθεί παράταση κατά την λήξη των αιτήσεων (ως συνηθίζεται), τα αποτελέσματα μπορεί να ανακοινωθούν ακόμα και στα μέσα του επόμενου έτους. 


Γενικά Σημεία Προσοχής:

 • Στην παρούσα φάση ζητείται η υποβολή οικονομικών προσφορών (προτιμολόγια) για το τι δαπάνες επιθυμεί να επιχορηγηθεί μια επιχείρηση.
 • Επιδοτείται με 50% η καθαρή αξία των τιμολογίων (το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη καθώς εκπίπτει φορολογικά).
 • Μετά την έγκριση υπάρχει δυνατότητα για μια τροποποίηση δαπανών αλλά ο συνολικός επιδοτούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να αυξηθεί. 
 • Μπορεί μια επιχείρηση να ξεκινήσει να εκδίδει τιμολόγια μετά την υποβολή της αίτησης (επιλέξιμα τιμολόγια), αλλά δεν θα γνωρίζει ακόμα αν έχει εγκριθεί ή όχι. Επομένως όποια επένδυση πραγματοποιείται πριν από την λήψη της απόφασης, επέχει περιθώριο ρίσκου.
 • Είναι σημαντική η νομιμότητα της επιχείρησης (προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας). 
 • Το πρόγραμμα δεσμεύει για 3 επιπλέον έτη την επιχείρηση, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (δωρεάν προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή της αίτησης. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός*


Παλαιότερη Ανακοίνωση:

Δύο νέα επιχορηγούμενα προγράμματα (ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020) ανακοίνωσε στις 4/6/2018 το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης όσον αφορά στην «Ψηφιακή Ενίσχυση» των Επιχειρήσεων.

Δείτε εδώ τις Επιχορηγούμενες Δαπάνες.

α) Ψηφιακό Βήμα, για αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ύψους 5.000 έως 50.000 ευρώ.

 

β) Ψηφιακό Αλμα, για αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ύψους 55.000 έως 400.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση και στις 2 παραπάνω δράσεις ανέρχεται στο 50% ενώ οι αιτήσεις διαρκούν από τις 11/06/2018 έως 17/9/2018.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

 • 2 τουλάχιστον γλώσσες
 • Μobile responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

Υπηρεσίες που αφορούν σε:

 • φιλοξενία (hosting, collocation)
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Σύντομη Περιγραφή Προγραμμάτων:

  

 

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

 

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός*

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

© Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου, Σύμβουλοι Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
2811756859, 2811754652, 2810823002 & 2810285929 (παράρτημα) - www.keh.gr, info@keh.gr,
Έδρα: Απλαδά Α. 9, Γάζι Ηράκλειο, 71414  Ι  Παράρτημα: Γιαμαλάκη 50, Iraklion Center, Κτήριο Γ 2ος όροφος.


Κάντε εγγραφή στο newsletter για Ενημέρωση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

Πιστοποιημένο Μέλος σε