company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέθοδος Πιστοποίησης κατά Πρότυπα ISO


⬢ Μέθοδος που ακολουθείται για την Πιστοποίηση μιας Εταιρίας.

 

Η προσέγγιση για την αποτελεσματική ανάπτυξη Διαχειριστικών Συστημάτων αποτελείται απο τα εξής βασικά μέρη:

✔ Αρχική διάγνωση, Αποτύπωση και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης.

✔ Εντοπισμός των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου.

✔ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη των διαδικασιών του Συστήματος.

✔ Προετοιμασία Διαδικασιών, Οδηγιών Εργασίας και Λοιπών Εντύπων προς Εφαρμογή. 

✔ Εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού για την εφαρμογή των διαδικασιών.

✔ Συμβουλευτική υποστήριξη έως και την απόκτηση του πιστοποιητικού.

✔ Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστήματος για 3 έτη.

 

Αναλύοντας περαιτέρω τη Μέθοδο που ακολουθείται, αυτή περιγράφεται στα παρακάτω επί μέρους στάδια:

 

1. Ορισμός των διεργασιών, διαδικασιών και πολιτικών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Καθώς τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO όπως το 9001:2015 δεν παρέχουν κάποια λίστα βασικών διαδικασιών, η εκάστοτε επιχείρηση καθορίζει με τη βοήθεια του Συμβούλου την πλέον κατάλληλη λίστα διαδικασίων. Ενδεικτικά παραδείγματα Διαδικασιών περιλαμβάνουν:

 

2. Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων για κάθε διαδικασία/ πολιτική. 

Γίνεται ανάθεση των κατάλληλων ρόλων και αρμοδιοτήτων για την κάθε διαδικασία επιτυγχάνοντας την ορθή επικοινωνία μεταξύ των απασχολούμενων και των εκάστοτε τμημάτων (Οργανόγραμμα) της επιχείρησης. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις αλληλεξαρτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τμημάτων με στόχο την επίτευξη των ακολούθων:

 

3. Αναγνώριση των κινδύνων και σχεδιασμός μέτρων για αντιμετώπιση.

Η αναγνώριση των κινδύνων επιτυγχάνεται με τη συστηματική παρακολούθηση και τη μέτρηση της απόδοσης των διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στη συνέχεια κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση/ πρόληψη τυχόν κινδύνων. 

Η προληπτική δράση αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο για την διασφάλιση της ποιότητας. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τους κινδύνους και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

 

4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την περιγραφή των Οδηγιών, Διαδικασιών και Πολιτικών, τα οποία θα αποτυπωθούν με τρόπο σαφή, απλό και ουσιαστικό, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Περιλαμβάνει:

 

5. Εσωτερική Επιθεώρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου ISO

Η Εσωτερική Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διεξάγεται κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των Τευχών και περιλαμβάνει όλους του τομείς που απαιτούνται ανά διεθνές πρότυπο ISO. Ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται και ελέγχονται τα ακόλουθα:

 

6. Υποστήριξη κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης

Παρέχεται πλήρης υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Περιλαμβάνεται η εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών και ο εντοπισμός αδυναμιών για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας πριν τη διενέργεια του ελέγχου από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.


Σε περίπτωση που προκύψουν παρατηρήσεις/ ελλείψεις/ μη συμμορφώσεις από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης πιστοποίησης, αναλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

 

7. Συνεχής υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Μετά την ολοκλήρωση επιτυχούς πιστοποίησης της Επιχείρησης, συνεχίζεται η παροχής υποστήριξης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:

 

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of