company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιχορήγηση έως € 5.000 για Eshop


Ανακοινώθηκε στις 12/2/2021 η νέα Δράση «e-λιανικό: Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014 - 2020 [Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία].

Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 80 εκ ευρώ και επιχορηγεί την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Δικαιούχοι είναι όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα, και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από τις 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα.

Επιχορηγούνται με 100% και έως το ποσό των 5.000 Ευρώ δαπάνες Εξοπλισμού ΠληροφορικήςΛογισμικού, και Υπηρεσίες Ανάπτυξης/ Διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Επιλέξιμες Δαπάνες (συνοπτικά):

 

[Εξοπλισμός Πληροφορικής] Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Laptop, και Τεχνολογικός Εξοπλισμός όπως Εκτυπωτές, Bar code readers κλπ (δεν επιδοτούνται tablets, κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις). Να σημειωθεί ότι ο εξοπλισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500€ και το 30% του συνολικού έργου.

[Ετήσιες Συνδρομές] Εντάσσεται η αγορά λογισμικού με τη μορφή Software as a Service (SaaS) καθώς και με τη μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), αλλά μόνο για ένα έτος.

[Παροχή Υπηρεσιών και Λογισμικού] Επιχορηγείται η δαπάνη για το συνολικό σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (τουλάχιστον σε 2 γλώσσες).

[Eξυπηρετητές/ διακομιστές] Server για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού, με τα συνοδευτικά στοιχεία (πληκτρολόγια, οθόνη), το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

 

Χρονοδιάγραμμα της δράσης 

 
Η διαδικασία συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχει ως εξής: Υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής, και κατόπιν εγκρίσεως μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση του eshop και η έκδοση/ εξόφληση των αντιστοίχων τιμολογίων.
 
Η επιχορήγηση δίνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου έργου και αφορα στην πληρωμή (σε ποσοστό 100%) επί της καθαρής αξίας των εξοφλημένων τιμολογίων. 
 
• Υποβολές Αιτήσεων: Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινάνε στις 22/2/2021 και διαρκούν έως τις 5/4/2021.
 
• Έναρξη Δαπανών: Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες ξεκίνησαν να υλοποιούνται από 18/3/2020 (και έπειτα).
 
• Λήξη Δαπανών: Οι δαπάνες δύναται να πραγματοποιηθούν έως και 6 μήνες μετά την Έγκριση.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής για μια επιχείρηση:

-Να είναι το Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού) είτε κύρια Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα,

-Να υπάρχει Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικός χώρος που υποδέχεται και να εξυπηρετεί πελάτες,

-Να έχει ανασταλεί η λειτουργία (στην έδρα ή και στο υποκατάστημα) για τουλάχιστον μία ημέρα μετά τις 18/3/2020,

-Να υπάρχει μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. 

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις τύπου franchise, shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης καθώς και στον τομέα καπνού, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και γεωργίας.

 

Σημαντικές Παρατηρήσεις

• Δίνεται χρόνος έξι (6) μηνών για να υλοποιηθεί το έργο (κατόπιν εγκρίσεως).

• Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις, αλλά συγκριτική αξιολόγηση (λίστα κατάταξης). 

• Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο (μείωση του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019) θα λάβουν μεγαλύτερη μοριοδότηση.

• Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 80 εκατ. €, ποσό το οποίο έχει ήδη κατανεμηθεί στις Περιφέρειες.

• Όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί μετά τις 1/10/2019 (Νεοσύστατες), θα έχουν σημαντικό βαθμολογικό προβάδισμα.

• Υπάρχουν Βασικές Προδιαγραφές Κατασκευής του E-shop, όπως πρόσβαση ΑΜΕΑ τύπου ΑΑ, υποστήριξη σε περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive ή dedicated mobile version), ενσωμάτωση παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Τέλος συνίσταται να καλύπτονται τομείς όπως κυβερνοασφαλεια, προστασία προσωπικών δεδομένων, αντιγράφων ασφαλείας.

• Υποβάλλεται μια αίτηση ανά ΑΦΜ, ενώ στη συνέχεια δεν επιτρέπεται η υποβολή διευκρινήσεων/ συμπληρωματικών/ ελλείψεων.

 

 

Η Δράση «e-λιανικό» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Στόχος του νέου αυτού προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους. Δείτε εδώ την Αναλυτική Περιγραφή του Προγράμματος. 

 


Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@keh.gr).

  

Αναπτυξιακή Εταιρεία - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων    

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

   

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

Με εκτίμηση,  
Νικόλαος Κ. Κοτσυφός

ΚΟΤΣΙΦΟΣ SIGNATURE.png

Οικονομολόγος, Business Administration, University of Piraeus
MSc Marketing, Athens University of Economics and Business
t: 2108028330, 2810823002, f: 2818101281
site: kei.gr, email: info@kei.gr

Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of