company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενίσχυση για ESHOP "e-λιανικό" έως 5.000€ [ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΕΣΠΑ]

Apr 5th 2021 6:54pm

Ανακοινώθηκε στις 12/2/2021 η νέα Δράση «e-λιανικό: Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014 - 2020 [Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία].

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 80 εκατ. € και αφορά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινάνε στις 22/02/2021 και διαρκούν έως τις 05/04/2021

Η κατανομή του προϋπολογισμού των 80 εκ στις Περιφέρειες της Ελλάδος είναι η εξής:
• Αν Μακεδονία & Θράκη, Κεν Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα [€ 31.460.375,27]
• Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη [€ 15.515.395,28]
• Αττική [€ 25.042.943,11] Στερεά Ελλάδα [€ 3.542.629,55] Νότιο Αιγαίο [€ 4.438.656,79]

 

Στόχος της Δράσης «e-λιανικό» 

Στόχος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων λιανικής με ποσό έως 5.000 Ευρώ για την δημιουργία ή για την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Επιδοτούνται με ποσοστό 100% Δαπάνες για Εξοπλισμό Πληροφορικής και για Υπηρεσίες/ Λογισμικό, με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Δικαιούχοι είναι όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα, και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από τις 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα. Ακολουθούν αναλυτικά οι προυποθέσεις.

 

Βασικές Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Επιχειρήσεων:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού) είτε ως κύρια Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα,
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους (στην έδρα ή και στο υποκατάστημα) για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα.
 • να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019 (δεν αφορά σε όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί μετά την 1/10/2019 - Νεοσύστατες) 

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις τύπου franchise, shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης καθώς και όσες ανήκουν στον τομέα καπνού, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και γεωργίας. 

Επιλέξιμες Δαπάνες (ποσοστό επιχορήγησης: 100%)

√ Εξοπλισμός Πληροφορικής (έως 1.500€ και έως 30% επί του συνολικού έργου)

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/ αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ). Δεν επιδοτούνται tablets, κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις.
 • Eξυπηρετητές/ διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
  (Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS) αλλά για ένα έτος μόνο.)

 

√ Λογισμικό/ Υπηρεσίες (έως 5.000 και έως το 100% του συνόλου)

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, τουλάχιστον σε 2 γλώσσες.
 • Ετήσια αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες έχουν γίνει από 18/3/2020 και έπειτα.

** Εάν μια επιχείρηση διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα, τιμολογημένο πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται μόνο να αναβαθμιστεί με μέγιστη επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ (επιδοτείται μόνο Λογισμικό/ Υπηρεσίες). 

 

Χρονοδιάγραμμα της δράσης 

Η διαδικασία συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχει ως εξής: Υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής, και κατόπιν εγκρίσεως μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση του eshop και η έκδοση/ εξόφληση των αντιστοίχων τιμολογίων.
 
Η επιχορήγηση δίνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του eshop και αφορα στην πληρωμή (σε ποσοστό 100%) επί της καθαρής αξίας των εξοφλημένων τιμολογίων. 

• Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων: Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινάνε στις 22/2/2021 και διαρκούν έως τις 5/4/2021.

• Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών: Όσες δαπάνες υλοποιήθηκαν από 18/3/2020 (και έπειτα) είναι επιλέξιμες.

• Ημερομηνία Λήξης Επιλέξιμων Δαπανών: Οι δαπάνες δύναται να πραγματοποιηθούν έως και 6 μήνες μετά την Εγκριτική Αποφαση Ένταξης. 

 

Γενικές Παρατηρήσεις

• Δεν θα απαιτηθεί η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθεί μια επιχείρηση, για να υλοποιηθεί το έργο.

• Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας, αλλά συγκριτική αξιολόγηση (λίστα κατάταξης). Η μοριοδότηση θα εξαρτηθεί από την μείωση του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. (Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο βάσει του πόσο μεγάλη είναι η μείωση αυτή του κύκλου εργασιών τους).

• Όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί πριν τις 1/10/2019 (Νεοσύστατες), θα έχουν σημαντικό βαθμολογικό προβάδισμα.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή διευκρινιστικών / συμπληρωματικών στοιχείων/ ελλείψεων μετά την υποβολή της αίτησης, ενώ επιτρέπεται να υποβληθεί μια αίτηση ανά ΑΦΜ.

 

Σημείωση προς Κατασκευαστή του eshop:

Το eshop θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε 2 γλώσσες και να λειτουργεί σε περιβάλλον κινητών συσκευών - mobile responsive ή dedicated mobile version. Θα πρέπει να ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο του, συναφή με το ευρωπαϊκό πρότυπο και επίπεδο συμόρφωσης τουλάχιστον "ΑΑ": Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον "ΑΑ" (WCAG 2.0, level AA). Οι προδιαγραφές συνάδουν με το πρότυπο ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08), "Accessibility requirements for ICT products and services", εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου, και το επίπεδο συμόρφωσης "ΑΑ".

Στις Προδιαγραφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης τομείς όπως κυβερνοασφαλεια, προστασία προσωπικών δεδομένων, αντίγραφα ασφαλείας. [Δείτε εδώ Προτεινόμενα χαρακτηριστικά – Συστάσεις και Απαιτήσεις Υλοποίησης]

Να σημειωθεί ότι επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους.

[Ενδεικτική Λίστα Συνεργατών του Κέντρου Επενδύσεων για Κατασκευή Ιστοσελίδων]

 

 

Η Δράση «e-λιανικό» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Στόχος του νέου αυτού προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους.

 


Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@keh.gr).

 

Σύντομη Περιγραφή     Ιστότοπος Υπουργείου     Προδημοσίευση     Προκήρυξη     Επιλέξιμοι ΚΑΔ 

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of