ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 50.000 ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ [ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ/ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]

Oct 7th 2020 9:43pm

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covιd στην Αττική.

Προϋπολογισμός Δράσης: 200 εκατ. ευρώ, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ [ΕΣΠΑ 2014-2020].

Βασικός στόχος: Η καταβολή ενίσχυσης (μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση) σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν και αυτό αποδεικνύεται με μείωση του κύκλου εργασιών για το β' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2019.

Ποσό επιδότησης: Ισούται με το 50% των εξόδων του 2019. Κυμαίνεται από €5.000 έως €50.000 και θα αναλωθεί ως Κεφάλαιο Κίνησης μέσα στο έτος 2021.

 

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covιd-19 στην Αττική" στοχεύει στην ενίσχυση μικρών/ πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Παρέχεται ποσό από 5.000 έως 50.000 ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (επιδότησης). Οι υποβολές αιτήσεων διαρκούν από τις 23/10/2020 έως έως τις 09/12/2020 ώρα 15.00 [ανακοίνωση παράτασης] (χωρίς σειρά προτεραιότητας). 

 
Προσοχή: Σας ενημερώνουμε ότι στο ακόλουθο πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει ομαλά το γραφείο μας στον φόρτο εργασίας, σωστά και άμεσα (καθώς υπάρχει ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής από μεγάλο αριθμό Επιχειρήσεων). 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται (α) σε 350 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για την Υποβολή Αίτησης και (β) σε 4% επί της επιχορήγησης για την Παρακολούθηση, μετά την έγκριση. 
Καθώς η εταιρεία μας έχει ήδη υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής για το ίδιο πρόγραμμα στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κρήτη, οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την επιτακτικότητα της κατάστασης. Τα αποτελέσματα (εγκρίσεις) θα ανακοινωθούν πριν το τέλος του έτους 2020, ενώ οι Επιχορηγήσεις θα εκταμιευτούν μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2021 (Ευρωπαϊκή Οδηγία).  
   
 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί στην Αττική.

Η έναρξη δραστηριότητας πρέπει να είναι πριν την 01/01/2019.

Το προσωπικό (για το 2019) να μην ξεπερνάει τους 50 εργαζόμενους.

Να προκύπτει μείωση στον κύκλο εργασιών για το 2ο τρίμηνο του 2020 (1/4/2020 - 30/6/2020) σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (1/4/2019 - 30/6/2019) του 2019.

Τα έξοδα του έτους 2019 να είναι πάνω από 10.000 €. [Έξοδα = Αγορές Εμπορευμάτων, Α' Υλών & Υλικών Χρήσης, Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών και Εργαζομένων, Ενοίκια χρήσης] 

Να έχει επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ).

Τέλος, για το τρίμηνο από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (περίοδος πληρωμών) θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με αυτόν που υπήρχε κατά το ίδιο διάστημα του 2020.

 

Διαδικασία Υποβολής και Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινούν στις 12 Οκτωβρίου έως τις έως τις 09 Δεκεμβρίου 2020 [ανακοίνωση παράτασης]. Τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα 200 εκ της δράσης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και αφορούν σε:

  • Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019 [25%]
  • Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 [15%] 
  • Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. [60%]

Τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να είναι απολύτως αντικειμενικά, ενώ η υλοποίηση και οι πληρωμές της δράσης θα ολοκληρωθούν ταχύτατα βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να έχουν λάβει την ενίσχυση μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2021.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@keh.gr).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ          Δελτίο Τύπου          Δημόσια Πρόσκληση      Δικαιολογητικά Αίτησης

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Κάντε εγγραφή στο newsletter για Ενημέρωση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

Πιστοποιημένο Μέλος σε