Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, έως και την εκπόνηση ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας (εγκεκριμένες επενδύσεις άνω του 80%) στα επιχορηγούμενα προγράμματα κατά την τελευταία 10ετία αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Κάντε εγγραφή στο newsletter για Ενημέρωση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

Πιστοποιημένο Μέλος σε