ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO 9001: 2015


Η εταιρεία μας εμπιστεύθηκε την τεχνική επάρκεια της BQC και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το 

ISO 9001:2015, διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.ISO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Το πρότυπο ISO 9001:2015 αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.

Subscribe to our newsletter for Updates on Subsidized Programs

Registry of Partners / Operators

Certified Member in