company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ενημέρωση των Πελατών και Ενδιαφερόμενων Μερών για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

Το Κέντρο Επενδύσεων (αναφερόμενο εφεξής ως η "Εταιρεία"), με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τηρώντας τις εγγυήσεις νομιμότητας και διαφάνειας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει ζητηθεί με εσάς σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί. Η προστασία των δεδοµένων είναι πολύ σηµαντική για την επιχείρηση η οποία λαµβάνει µέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που µπορεί να συλλέξουµε κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα µας και σας ενηµερώνουµε για το πώς χρησιµοποιούµε αυτές τις πληροφορίες. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς (όνοµα, διεύθυνση, email) αντιµετωπίζοναται με απόλυτη εµπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καµία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείµενο ενοικίασης, πώλησης, δηµόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισµούς ή ιστοσελίδες.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν (εν γνώση τους) προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Η Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρµόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την επιχείρηση (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριµένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοµατεπώνυµο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν στο στο ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραµµα περιήγησης, το λειτουργικό σύστηµα και τις ρυθµίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Σε περίπτωση φορητής συσκευής, ενδέχεται να συλλέγονται δεδοµένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθµίσεις και την τοποθεσία σας.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να συγκεντρώνει µη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλοµετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστηµα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιµοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιµοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα cookies που χρησιµοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).

Σε περίπτωση επικοινωνίας µέσω της φόρµας επικοινωνίας, συλλέγονται υποχρεωτικά στοιχεία όπως Όνομα, Περιοχή, Τηλέφωνο και διεύθυνση email.

Σε περίπτωση εγγραφής στο newsletter της επιχείρησης, συλλέγεται υποχρεωτικά η διεύθυνση email.

Οι τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αφορούν την αίτηση εγγραφής ενδιαφερομένων στην λίστα προσώπων αποδοχής ενημερώσεων (newsletter) καθώς και στην αποστολή αιτήματος παροχής πληροφοριών όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση από εκπαιδευμένα στελέχη αυτής.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους. Μάς παρέχονται τα προσωπικά δεδοµένα όταν συµπληρώνονται οι φόρµες εγγραφής/επικοινωνίας που είναι διαθέσιµες στην Ιστοσελίδα (φόρµα επικοινωνίας, αίτηση εγγραφής στο newsletter).

Επιπρόσθετα τα δεδομένα δύναται να λαμβάνονται από Δημόσια Προσβάσιμες πηγές (Δικαστήρια, Ανεξάρτητες Αρχές κλπ), από Συνεργάτες μας, Εναλλακτικά Κανάλια Επικοινωνίας.

 

ΧΡΗΣΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδοµένα στοχεύουν στην ενημέρωση για να ανταποκριθούµε στα δικά σας αιτήµατα µε στόχο πχ τη διαρκή σας ενηµέρωση µε λήψη του newsletter, επικοινωνία για θέµατα που αφορούν τον εκάστοτε πελάτη. 

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που σας ενδιαφέρουν. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίσταται σε πληροφορίες που μας έχετε ήδη παράσχει ή και δεδομένα που συλλέγουμε, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθούμε διαδικασία δημιουργίας προφιλ πριν την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (δημιουργία προφίλ) με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας βασίζεται στην προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Κέντρου Επενδύσεων. Όταν η επεξεργασία επηρεάζει δυσανάλογα τα δικά σας έννομα συμφέροντα, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών θα γίνεται κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση ύπαρξης συνεργασίας, τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα υπάρχει συμβατική σχέση μαζί σας. Αφού λήξει η συμβατική σχέση, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα εως 10 ετών.

Σε περιπτώση μη ύπαρξης πελατειακής σχέσης, ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων είναι για 24 μήνες, εκτός και εάν ζητηθεί από τον χρήστη η διακοπή χρήσης αυτών.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται από την εκάστοτε νοµική - φορολογική υποχρέωση (εφ’ όσον υπάρχει), τα προσωπικά σας δεδοµένα διαγράφονται 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωµα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα που έχουµε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγµή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουµε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουµε αυτά τα δεδοµένα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να µην µπορέσουµε να επιτρέψουµε την πρόσβαση σε συγκεκριµένα προσωπικά δεδοµένα. Για παράδειγµα, αν τα προσωπικά σας δεδοµένα σχετίζονται µε προσωπικά δεδοµένα άλλων ατόµων ή εάν διατηρούνται για νοµικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορείτε να αποκτήσετε τα δεδοµένα αυτά.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η επιχείρηση θα προβεί στην άµεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων και η επιχείρησηθα προβεί στην άµεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νοµικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδοµένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδοµένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούµε να διαγράψουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα και για πόσο διάστηµα.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από την επιχείρηση των προσωπικών σας δεδοµένων και η επιχείρηση θα προβεί στην άµεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούµε να παύσουµε την επεξεργασία των Π∆ σας.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε τον περιορισµό της επεξεργασίας από την επιχείρηση των προσωπικών σας δεδοµένων για να προβούμε στον άµεσο περιορισµό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούµε να περιορίσουµε την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδοµένων σε άλλο φορέα/οργανισµό και η επιχείρηση θα προβεί στην άµεση διαβίβαση των δεδοµένων αυτών. Ωστόσο σε ορισµένες περιπτώσεις λόγω τεκµηριωµένων υποχρεώσεων της επιχείρηση, ενδέχεται να µην µπορεί να γίνει δεκτό το αίτηµα σας.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδοµένων από την επιχείρηση µε αποτέλεσµα να υποστείτε υλική ή όχι ζηµία, έχετε το δικαίωµα καταγγελίας στην αρµόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε µε την οµάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@keh.gr.

Η επιχείρηση µπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούµε να ελέγχετε την Ηµεροµηνία Εφαρµογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρµογή µόλις αναρτούµε την αναθεωρηµένη Πολιτική.

Αν κάνουµε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώµατα µας να χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία έχουµε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενηµερώσουµε και θα σας παρέχουµε τη δυνατότητα επιλογής για τη µελλοντική χρήση αυτών των δεδοµένων.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να διατηρούνται τα δεδομένα σας ασφαλή και να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, η εταιρεία μας τηρεί ενημερωμένα τα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Κέντρο Επενδύσων

Μάχης Κρήτης 3, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71303

Ιστοσελίδα: www.keh.gr

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Κέντρο Επενδύσεων 

Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Μάχης Κρήτης 3, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71303

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@keh.gr

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of