company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 40.000 ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Sep 29th 2020 4:25pm

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Cοvid στην Περιφέρεια Κρήτης.

Προϋπολογισμός Δράσης: 50 εκατ. ευρώ, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ [ΕΣΠΑ 2014-2020].

Βασικός στόχος: Η καταβολή ενίσχυσης (μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση) σε επιχειρήσεις της Κρήτης που επλήγησαν και αυτό αποδεικνύεται με μείωση του κύκλου εργασιών για το β' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2019.

Ποσό επιδότησης: Ισούται με το 50% των εξόδων του 2019. Κυμαίνεται από €3.000 έως €40.000 και θα αναλωθεί ως Κεφάλαιο Κίνησης μέσα στο έτος 2021.

 

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Cοvid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης" στοχεύει στην ενίσχυση 3.500 μικρών/ πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης. Παρέχεται ποσό από 3.000 έως 40.000 ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (επιδότησης). Οι υποβολές αιτήσεων διαρκούν από τις 13/10/2020 έως 2/11/2020 27/11/2020 ώρα 15:00 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).

 
Προσοχή: Σας ενημερώνουμε ότι στο ακόλουθο πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας από το γραφείο μας καθώς υπάρχει ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής από μεγάλο αριθμό Επιχειρήσεων. 
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής άμεσα προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει ομαλά το γραφείο μας στον φόρτο εργασίας, σωστά και άμεσα.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται (α) σε 320 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για την αίτηση συμμετοχής και (β) σε 620 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την παρακολούθηση, μετά την έγκριση. 
Καθώς η εταιρεία μας έχει ήδη υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής για το ίδιο πρόγραμμα στην Κεντρική Μακεδονία, οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την επιτακτικότητα της κατάστασης. Τα αποτελέσματα (εγκρίσεις) θα ανακοινωθούν πριν το τέλος του έτους 2020, ενώ οι Επιχορηγήσεις θα εκταμιευτούν μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2021 (Ευρωπαϊκή Οδηγία).  
 
   
 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί στην Κρήτη.

Η έναρξη δραστηριότητας πρέπει να είναι πριν την 01/01/2019.

Το προσωπικό (για το 2019) να μην ξεπερνάει τους 50 εργαζόμενους.

Να προκύπτει μείωση στον κύκλο εργασιών για το 2ο τρίμηνο του 2020 (1/4/2020 - 30/6/2020) σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (1/4/2019 - 30/6/2019) του 2019.

Τα έξοδα του έτους 2019 να είναι πάνω από 6.000 €. [Έξοδα = Αγορές Εμπορευμάτων, Α' Υλών & Υλικών Χρήσης, Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών και Εργαζομένων, Ενοίκια χρήσης] 

Να έχει επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ).

Τέλος, για το τρίμηνο από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (περίοδος πληρωμών) θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με αυτόν που υπήρχε κατά το ίδιο διάστημα του 2020.


Διαδικασία Υποβολής και Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινούν στις 13 Οκτωβρίου 2020 και θα διαρκέσουν έως τις 27 Νοεμβρίου 2020. Τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα 50 εκ της δράσης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και αφορούν σε:

  • Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019 [25%].
  • Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 [15%].
  • Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 [60%].

Επιδίωξη της περιφέρειας, όπως τονίστηκε από τον κ. Αρναουτάκη, είναι «Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν κεφάλαιο κίνησης, χωρίς επιστροφή από 3.000 έως 40.000 ευρώ. Μέσα από την διαδικασία αυτή, θεωρούμε ότι μπορούν να επιχορηγηθούν οι μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και μέχρι τέλος του έτους να μπορούν να έχουν εκταμιευτεί αυτά τα χρήματα»,

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 2810823002, (info@kei.gr).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ          Δελτίο Τύπου          Δημόσια Πρόσκληση       Δικαιολογητικά Αίτησης

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Send your contact info (e-mail, phone) so we may contact you.

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of