company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

[ Σεπτέμβριος 2020 ] Τρέχοντα ΕΣΠΑ - Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Sep 4th 2020 2:24pm

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται πλήρως στην υπαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ευνοϊκούς όρους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος κτλ). Έχοντας υλοποιήσει επί σειρά ετών Επιχορηγούμενα Προγράμματα για Επιχειρήσεις, διαθέτουμε την αναγκαία εμπειρία να αναλάβουμε ορθώς την Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής καθώς και την πλήρη Υποστήριξη, μετά την έγκριση. Παρέχεται έλεγχος της επιλεξιμότητας/ μοριοδότησης (δωρεάν προαξιολόγηση), ενώ στη συνεχεία αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία της Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και η συνεχής Καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια του επενδυτικού έργου. 
 
Στην παρούσα φάση μπορείτε να λάβετε γνώση για τα ακόλουθα Τρέχοντα Επιχορηγούμενα Προγράμματα:

[Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - Νέοι Κύκλοι Υποβολών]

Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από το ελάχιστο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ και δύναται να αφορούν σε Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας/ Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας, Διαφοροποίηση παραγωγής σε νέα προϊόντα/υπηρεσίες κτλ. Οι αιτήσεις για τα επενδυτικά έργα θα γίνονται από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2020, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθεί μικρή παράταση. [Περισσσότερες Λεπτομέρειες]
 

Με τα δύο Νέα Καθεστώτα που προκηρύχθηκαν [Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας - 5ος Κύκλος & Καθεστώς Επιχειρηματικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων - 3ος Κύκλος], εντάσσονται νέες δραστηριότητες όπως:

  • Χονδρικό Εμπόριο Πετρελαίου, Υγραερίου κτλ,
  • Υπηρεσίες Χώρων Στάθμευσης,
  • Υπηρεσίες γηπέδων (πχ 5χ5),
  • Υπηρεσίες Κολυμβητηρίου/ πισίνας,
  • Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης,
  • παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ κτλ

Επίσης στον πρωτογενή τομέα (γεωργική/ κτηνοτροφική παραγωγή) οι επενδύσεις θα μπορούν πλέον να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.

 

[Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covιd στην Κεντρική Μακεδονία]

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση 8.000 μικρών/ πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρέχεται ποσό από 5.000 έως 50.000 ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (επιδότησης). Οι υποβολές αιτήσεων διαρκούν από τις 10/09/2020 έως 10/10/2020 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).

Εντάσσονται συγκεκριμένα είδη επιχειρήσεων (βασει ΚΑΔ) στις οποίες αποδεικνύεται μείωση του κύκλου εργασιών για το β' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2019. [Περισσότερες λεπτομέρειες

 

[70% Επιχορήγηση για Τεχνολογική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Πελοποννήσου]

Επιχορηγούνται με 70% επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για επενδυτικά έργα από 10.000 έως 60.000 ευρώ που αφορούν σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, σε αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, αγορά σύγχρονου εξοπλισμού Τεχνολογιών/ Πληροφορικής/ Επικοινωνιών, καθώς και αγορά/ εγκατάσταση Λογισμικού. 

Επιλέξιμα είναι συγκεκριμένα είδη επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν βαθμολογία (βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης) τουλάχιστον  50/100 ώστε να υπαχθούν στους πίνακες αξιολόγησης. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει στις 23/07/2020 και λήγει στις 24/09/2020 (χωρίς σειρά προτεραιότητας). [Περισσότερες λεπτομέρειες

 

[Περιβαλλοντικές Υποδομές: έως 55% για Ανακύκλωση Αποβλήτων]

Επιχορηγούνται υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων. Βασικός στόχος πρέπει να είναι τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες.

Η δράση «Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων» είναι προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ (Υπουργείο Ανάπτυξης κι Επενδύσεων). Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται από 20% έως 55%.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 29 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. [Περισσότερες λεπτομέρειες

 

[Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων - ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014-2020]

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 50% έως 65% για επενδυτικά έργα από 20.000 ΕΥΡΩ έως 200.000 ΕΥΡΩ. Επιχορηγούνται υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τριετή τουλάχιστον λειτουργία, απασχολούν πάνω από 2 άτομα προσωπικό, διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας), και συγκεντρώνουν την απαραίτητη βαθμολογία βάσει Διακήρυξης.

Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες συνοπτικά περιλαμβάνουν: #Νέα Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα. #Δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας. #Πιστοποίηση (Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διαδικασιών) #Ψηφιακή Προβολή, Σχεδιασμός Συσκευασίας, Ετικέτας, Branding #Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Τεχνικές Μελέτες. #Μισθολογικό κόστος Nεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού. [Περισσότερες λεπτομέρειες]


[Ενισχύσεις ΟΑΕΔ για Επανέναρξη Επιχειρήσης]

Πρόγραμμα «Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία», το οποίο επιχορηγεί την επανέναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για όσους είχαν διακόψει από 1/1/2012 έως 6/8/2018. Πλέον δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω επανέναρξης της επιχείρησής τους. Η επιχορήγηση είναι 100% (καθαρή αξία) και αφορά σε λειτουργικές δαπάνες & εξοπλισμό της επιχείρησης, για συνολικό ποσό έως και €20.000. [Περισσότερες λεπτομέρειες]
 

Νέα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιδότησης Δανείων λόγω COVID-19

[α] Επιδότηση 100% Τόκων 2ετίας για Κεφάλαιο Κίνησης λόγω Covid-19 (έκλεισε - αναμένεται ξανά)

Ξεκίνησαν από 28/4/2020 οι αιτήσεις για την δράση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ [Υποπρόγραμμα 3 - ΤΕΠΙΧ ΙΙ]. Σκοπός είναι η ενίσχυση ρευστότητας με Δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης σε όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί με 100% τους τόκους νέων Δανείων για περίοδο 2 ετών [πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο]. Καλύπονται δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, το συναλλακτικό της κύκλωμα καθώς επίσης και ο ΦΠΑ. Δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης σχετικών παραστατικών δαπανών, τιμολογίων κτλ, για τεκμηρίωση της χρήσης του δανείου. Το ποσό εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά απευθείας στον Λογαριασμό της Επιχείρησης. [Περισσότερες λεπτομέρειες]

 
Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2108028330, 2810823002 (info@kei.gr)
 
Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Ενδεικτικά πρόσφατα αποτελέσματα: 
  • Πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας: 9/9 Εγκεκριμένες Αιτήσεις [ποσοστό 100%]
  • Προγράμματα ΟΑΕΔ για ίδρυση Νέας Επιχείρησης: 62/67 Εγκεκριμένες Αιτήσεις [ποσοστό 92,5%]
  • Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για Επανέναρξη Επιχείρησης: 30/30 Εγκεκριμένες Αιτήσεις [ποσοστό 100,0%]

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
ΠΕΠ, Τουρισμός, ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός
 


Πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of