company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (100%) ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ για 2 έτη

Feb 27th 2020 1:56pm

30/4/2020: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με 2ετή επιδότηση επιτοκίου [100%] λόγω COVID-19

Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το Νέο Πρόγραμμα Κεφαλαίου Κίνησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ [Υποπρόγραμμα 3 - ΤΕΠΙΧ ΙΙ]. Σκοπός είναι η ενίσχυση ρευστότητας με Δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης σε όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από τον COVID-19 (αναστολή/ περιορισμός της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας).

Το πρόγραμμα επιχορηγεί με 100% τους τόκους νέων Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης για περίοδο 2 ετών [πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο]. Καλύπονται όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά και λοιπά έξοδα της επιχείρησης καθώς επίσης και ο ΦΠΑ. Δεν απαιτούνται σχετικά παραστατικά δαπανών (τιμολόγια κτλ), για τεκμηρίωση της χρήσης του δανείου. Το ποσό εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά απευθείας στον Λογαριασμό της Επιχείρησης.

update 6/5/2020Λόγω υπερκάλυψης του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παροχής δανείων για κεφάλαιο κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο, ανακοινώνεται ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Νέες αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μετά την αρχική αξιολόγηση των υπαρχουσών αιτήσεων, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι. Εκτιμάται ότι νέες αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 20 Μαΐου 2020.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση, μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ελληνικού Δημόσιου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 

Βασικές Προϋποθέσεις Υπαγωγής

-Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας Covid-19. Θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ).

-Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας (για όλη τη 2ετία), όπως αυτές είχαν καταγραφεί στις 19/3/2020. Σε περίπτωση μείωσης προσωπικού, παύει να ισχύει η επιχορήγηση. 

(Εφόσον διαπιστωθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στις 31/1/2021 ή 31/1/2022 μείωση της απασχόλησης, η επιχείρηση οδηγείται αυτομάτως στην εφεξής οριστική παύση καταβολής της επιδότησης επιτοκίου.)

-Το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους (μέγιστο σωρευτικό ύψος δανείων: 500.000€).

-Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Εάν αυτά δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

 

Παρατηρήσεις

  • Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος 6 έως 12 μηνών.
  • Υπάρχει δυνατότητα υποβολής περισσότερων από μια αιτήσεων χρηματοδότησης. 
  • Δεν επιδοτούνται τυχόν εισφορές (Ν. 128/75) ή τόκοι υπερημερίας. 
  • Δεν πρέπει να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση.
  • Θα απαιτηθούν εξασφαλίσεις για το σύνολο του δανείου (και έως το 120%), αναλόγως με την πολιτική της εκάστοτε Τράπεζας (πχ δέσμευση κεφαλαίου ή προσημείωση ακινήτου). 

 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας.

[Για τη διαδικασία της αίτησης καταρχήν επιλέγει ο ενδιαφερόμενος το Τραπεζικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Η τράπεζα επιβεβαιώνει την επιλεξιμότητα (ΚΑΔ) και την ορθότητα της επιλεξιμότητας. Τα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν αξιολόγησης.]

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΤ          ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ         ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

 

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από την καταρχήν εξέταση της επιλεξιμότητας (προαξιολόγηση). Αναλαμβάνεται η αναγκαία εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Διασφαλίζεται η υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 2810823002 (info@kei.gr).


☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
ΠΕΠ, Τουρισμός, ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός
 
 


Πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of