company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 40.000 ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ [ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ/ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]

Oct 7th 2020 9:43pm

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covιd στην Αττική.

Προϋπολογισμός Δράσης: 250 εκατ. ευρώ, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ [ΕΣΠΑ 2014-2020].

Βασικός στόχος: Η καταβολή ενίσχυσης (μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση) σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν και αυτό αποδεικνύεται με μείωση του κύκλου εργασιών για το β' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2019.

Ποσό επιδότησης: Ισούται με το 50% των εξόδων του 2019. Κυμαίνεται από €5.000 έως €40.000 και θα αναλωθεί ως Κεφάλαιο Κίνησης μέσα στο έτος 2021.

 

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covιd-19 στην Αττική" στοχεύει στην ενίσχυση μικρών/ πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Παρέχεται ποσό από 5.000 έως 40.000 ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (επιδότησης). Οι υποβολές αιτήσεων διαρκούν από τις 23/10/2020 έως έως τις 20/01/2021 ώρα 15.00 [ανακοίνωση παράτασης] (χωρίς σειρά προτεραιότητας). 

 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται (α) σε 350 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για την Υποβολή Αίτησης και
(β) σε 4% επί της επιχορήγησης για την Παρακολούθηση, μετά την έγκριση.   
   
 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί στην Αττική.

Η έναρξη δραστηριότητας πρέπει να είναι πριν την 01/01/2019.

Το προσωπικό (για το 2019) να μην ξεπερνάει τους 50 εργαζόμενους.

Να προκύπτει μείωση στον κύκλο εργασιών για το 2ο τρίμηνο του 2020 (1/4/2020 - 30/6/2020) σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (1/4/2019 - 30/6/2019) του 2019.

Τα έξοδα του έτους 2019 να είναι πάνω από 10.000 €. [Έξοδα = Αγορές Εμπορευμάτων, Α' Υλών & Υλικών Χρήσης, Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών και Εργαζομένων, Ενοίκια χρήσης] 

Να έχει επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ).

Τέλος, κατά το διάστημα που θα γίνονται οι Αιτήσεις Πληρωμών (εντός 2021), θα πρέπει να διατηρείται ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με πέρυσι (έτος 2020). 

 

Διαδικασία Υποβολής και Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινούν στις 12 Οκτωβρίου έως τις έως τις 20 Ιανουαρίου 2021 [ανακοίνωση παράτασης]. Τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα 200 εκ της δράσης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και αφορούν σε:

  • Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019 [25%]
  • Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 [15%] 
  • Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. [60%]

Τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να είναι απολύτως αντικειμενικά, ενώ η υλοποίηση και οι πληρωμές της δράσης θα ολοκληρωθούν ταχύτατα βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να έχουν λάβει την ενίσχυση μέσα στο 2021.

 


Νέες Προσθήκες Προγράμματος βάσει της 5ης τροποποίησης (17/12/2020)

  • Προστέθηκαν 50 εκ ευρώ αποκλειστικά για επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 9 άτομα προσωπικό (με βάση ΕΜΕ έτους 2019), εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και σύμφωνα με τη βαθμολογική κατάταξη.
  • Δόθηκε παράταση υποβολή αιτήσεων έως 20/01/2021, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 30/6/2021.
  • Μειώθηκε το μέγιστο ποσό επιδότησης σε 40.000€ (αντί 50.000€).
  • Εντάσσονται πλέον τα franchise καθώς και Νέοι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) όπως πχ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Χονδρικό Εμπόριο Ποτών κτλ, Ταχυμεταφορές κά.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@keh.gr).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ          Δελτίο Τύπου          Δημόσια Πρόσκληση      Δικαιολογητικά Αίτησης

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Send your contact info (e-mail, phone) so we may contact you.

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of