company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2017-2018

Nov 14th 2017 4:00pm

νεος αναπτυξιακος νομος - επενδυτικος νομοςudpate: 16/11/2017: Ανοικτός για υποβολές ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017.

Αφορά στο πλαίσιο του 2ου κύκλου των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Ν. 4399/16 («Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους») και θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Προς διευκόλυνση των επενδυτών, η διαδικασία υποβολής και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου κύκλου και θα περιλαμβάνουν περιορισμένες σημειακές βελτιώσεις.

(Στο 2ο κύκλο θα συγχωνευθούν οι δύο φάσεις υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και η υποβολή θα πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης). Αναμένονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία.)


Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 €, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.

 

Το πρόγραμμα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου επιχορηγεί με μέγιστο ποσοστό έως και 45% (στην περιφέρεια Κρήτης) για έργα όπως:

 • εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας

 • επέκταση υφιστάμενης μονάδας

 • ίδρυση νέας μονάδας

Τα επενδυτικά έργα που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι ύψους άνω των 100.000 ΕΥΡΩ, ενώ τα είδη ενισχύσεων είναι:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

Οι παραγωγικοί τομείς που επιδοτούνται από τον Επενδυτικό Νόμο ενδεικτικά περιλαμβάνουν την παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ορισμένα είδη υπηρεσιών, καθώς επίσης και ξενοδοχειακές μονάδες που ανήκουν ή αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε 3 αστέρων και άνω. Γενικά εντάσσονται όλες οι βιοτεχνίες, τα εργαστήρια, οι μεταποιητικές μονάδες, και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με παραγωγή και μεταποίηση. Επίσης μονάδες αποθήκευσης – logistics. Ακόμα εντάσσονται θερμοκήπια, ελαιουργεία, καθώς και μονάδες επεξεργασίας ή τυποποίησης προϊόντων, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, εκτροφεία ζώων, ξυλουργεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, μονάδες εμφιάλωσης, μονάδες αλουμινίου και σιδήρου, κτλ.

Όσον αφορά στα ξενοδοχεία να σημειωθεί ότι είναι επιλέξιμες οι ενέργειες Ίδρυσης, Επέκτασης, Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων. 


Ενδεικτικές Δαπάνες που επιδοτούνται:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλων χώρου.

 • Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

 • Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.
 • Άυλες δαπάνες (πιστοποιήσεις, λογισμικά συστήματα κτλ)

Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει μετά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και θα διαρκέσει έως τα τέλη Νοέμβρη.Σ τα πλαίσια του προγράμματος, το κέντρο επενδύσεων ηρακλείου παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στο 2810 823002 (info@keh.gr). 

Δείτε εδώ προηγούμενα έργα στον αναπτυξιακό νόμο.


udpate: 5/10/2016: Σε διαβούλευση τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα τέσσερα βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης, έθεσε από χθες, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, 

«Γενική επιχειρηματικότητα», 

«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», 

«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και 

«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» 

και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση τους. Τα συνοδευτικά παραρτήματα των σχεδίων θα αναρτηθούν άμεσα.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00.

Η ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα κίνητρα του νόμου, όπως αναφέρεται από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, είναι η 12η Οκτωβρίου και για τα τέσσερα καθεστώτα, ωστόσο, για τα δύο πρώτα ο α' κύκλος αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ για τα άλλα δύο, στις 28 Απριλίου 2017, με την προϋπόθεση ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν θα έχει εξαντληθεί.

Σύμφωνα με τον νόμο, το ελάχιστο ύψος για να υπαχθεί μια επένδυση στις διατάξεις του, ορίζεται στις 50.000 ευρώ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster και στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα δε επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν σ' αυτόν θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα το πολύ τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής στον νόμο, ενώ το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του υπουργείου Οικονομίας, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του N. 4314/2014.Πρόσφατες ανακοινώσεις Αναπτυξιακού Νόμου

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of